Geslaagde testvlucht drones voor medisch vervoer ASZ

Drie dagen lang werd er een tijdelijke droneverbinding gecreëerd tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en het centrale ziekenhuismagazijn in Dordrecht.

Max Remerie (business developer Digital Mainport): “Binnen de Smart Delta Drechtsteden is bereikbaarheid één van de speerpunten. Drones kunnen als een luchtbrug dienen in onze regio met diverse rivieren. Deze use case is een kans om in beeld te krijgen hoe de inzet van onbemande vliegtuigsystemen bijdragen aan onze beleidsdoelen op het gebied van ruimte en mobiliteit, wat de effecten zijn op het mobiliteitssysteem en welke rol wij als gemeenten hierin kunnen spelen.”

Laatste nieuws

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door…