Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door deze op niet-productieve uren ter beschikking te stellen aan andere bedrijven. Daarvoor is Shared Assets Platform ontwikkeld, vertellen Jan Terlingen (InnovationQuarter) en Paul Wouters (Tech2B) in de nieuwe MTL Metaal Magazine.

“Veel start-ups of scale-ups in de regio willen voor hun prototypes bewerkingen uitvoeren, maar hebben hiervoor niet de assets of expertise in huis”, legt Jan Terlingen, business developer Aerospace en Hightech bij InnovationQuarter, uit.

“Daarnaast zijn sommige bewerkingen voor MKB’ers geen dagelijkse activiteit waardoor ze slechts sporadisch een specifieke machine nodig hebben. Het is de investering in de asset daardoor niet waard.”

Capaciteit delen

“Maar er zijn ook veel bedrijven”, vervolgt hij, “die wél hebben geïnvesteerd in machines terwijl de capaciteit hiervan niet ten volle wordt benut. Om de machine zichzelf sneller te laten terugverdienen is het wenselijk om de capaciteit met anderen te delen.”

Zo heeft Machinefabriek De Waal een nog niet volledig benutte lasrobot, die beschikbaar gesteld kan worden aan anderen, om de investeringskosten terug te verdienen.

Daarnaast geeft Terlingen aan dat in Dordrecht het Smart Campus Leerpark verder wordt ontwikkeld waarbij een ‘Maakfabriek’ met 1000 tot 1500 m2 ruimte beschikbaar wordt gesteld voor scale-ups.

Betere balans

“Ook hier zal het helpen wanneer kostenintensieve assets gedeeld kunnen worden en is een balans tussen vraag en aanbod mogelijk”, vertelt hij. “Door de vragende en biedende partijen samen te brengen, kunnen we innovatie en samenwerking in de regio stimuleren. Een digitaal platform kan daarbij helpen en zorgen voor een betere balans.”

Om die reden is een consortium opgericht met projectpartners Smart Delta Drechtsteden, de Duurzaamheidsfabriek, Haagse Hogeschool, Machinefabriek De Waal, Faes Cases, MDIM, de Innovatie Roadmap Smart Manufacturing en Tech2B.

Elkaar vinden

“Een belangrijk aspect om vraag en aanbod in evenwicht te brengen is dat bedrijven elkaar moeten vinden”, licht Paul Wouters van Tech2B, die het project leidt, toe.

“Wie als engineer of inkoper een bewerking door een bedrijf wil laten uitvoeren, zal vaak in eerste instantie een beroep doen op Google. Na de eerste hits met advertenties volgen de bedrijven die hun SEO goed op orde hebben, maar een goede match qua mogelijkheden en beschikbaarheid is daarbij nog geen garantie. Inkopers of engineers moeten bellen of mailen naar het bedrijf om na te gaan of er capaciteit beschikbaar is. Dit moest beter.”

Eigen profiel aanmaken

“Daarom hebben we ongeveer vier jaar geleden een Europese zoekmachine voor de industrie gebouwd. Daarin zijn inmiddels 400.000 maakbedrijven te vinden, gevestigd over heel Europa. Vierduizend bedrijven hebben inmiddels zelf een profiel aangemaakt met een uitgebreide beschrijving van hun werkzaamheden.

Bedrijven kunnen een profiel aanmaken waarin ze kunnen aangeven of ze in een bepaalde periode ruimte hebben op een machine. Ook kunnen werknemers en werkzoekenden er aangeven dat ze beschikbaar zijn om in te huren.

Shared Assets Platform wil uiteindelijk hét platform voor de maakindustrie in Nederland en Europa worden.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Jan Terlingen, roadmap Smart Manufacturing.

Bron: metaalmagazine.nl

Laatste nieuws

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

FlowCenter geeft Smart Maintenance 4.0 demonstratie

Op dinsdag vond een geslaagde demonstratie Smart Maintenance 4.0 plaats in de Duurzaamheidsfabriek. Met het toenemend tekort aan technici is…