Smart Manufacturing


Op het thema Smart Manufacturing werkt business developer Jan Terlingen aan het versterken van het innovatievermogen van de maakindustrie in de Drechtsteden. Het doelbewust inzetten van digitale technologie en automatiseringsoplossingen levert concrete meerwaarde op in de maakindustrie. Vaak ook in minder complexe en kostbare stappen dan gedacht.  Door het Smart Industry ecosysteem verder te ontwikkelen, wordt het voor bedrijven toegankelijker om de meerwaarde van digitalisering en automatisering te benutten. Bedrijven worden geholpen om elkaar en innovatiepartners in zowel de Drechtsteden als in andere innovatie hotspots gemakkelijker te kunnen vinden, van successen te kunnen leren en geïnspireerd te blijven en zo door te ontwikkelen.

Middels verschillende projecten faciliteert de roadmap bedrijven, groot en klein, om hun groeiambities te verwezenlijken en om belangrijke thema’s en uitdagingen op te pakken. De roadmap Smart Manufacturing richt zich op de maakindustrie en High Tech sector in de Drechtsteden, met de focus op drie programmalijnen:

  1. Dataficatie & Internet of Things
    (Maak)bedrijven genereren al dan niet bewust een grote hoeveelheid data op verschillende bedrijfsniveaus. Denk aan kwaliteitsinspectie op de werkvloer, WIP en data uit productiemachines, maar ook urenregistraties, invoices en planningen. Wanneer juist ontsloten, zit in deze data vaak zeer waardevolle informatie om interne processen te kunnen verbeteren. Maar soms ook waardevolle informatie waar klanten voor willen betalen. Dit programma helpt bedrijven de toegevoegde waarde van data te identificeren en de eerste stappen te zetten om deze te benutten.
  2. Robotisering
    Automatiseren wordt steeds crucialer om concurrerend te blijven op o.a. prijs en kwaliteit. Het kosteneffectief en flexibel implementeren van robot- en cobottoepassingen zoals staal of aluminium robotlassen, assembleren en 3D printenis vaak een complex verandertraject. Door te faciliteren met laagdrempelige workshops, haalbaarheidsonderzoeken en testprojecten in samenwerking met experts ondersteunen we succesvolle implementatie.
  3. Smart Supply
    Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt ook voor het succes van jouw bedrijf in productieketens. Het beschikbaar en inzichtelijk maken van belangrijke informatie binnen productie- en waardeketens gaat doorlooptijden verkorten en flexibiliteit verhogen. Door partners in deze ketens digitaal te verbinden en specifieke informatie (in real-time) uit te wisselen tussen bestaande systemen, worden klanten sneller en beter bediend.

Roadmap Smart Manufacturing 2030

Download de visualisatie van de Roadmap Digital Mainport en bekijk de missie, visie en bijbehorende projecten.

Projecten

Lasrobots, Kleine Series

Echt succesvol automatiseren van High Mix Low Volume productieprocessen door de inzet van lasrobots is een kwestie van het juist invullen van de randvoorwaarden.

De Datawerf

Data wordt gezien als de nieuwe olie. Slim gebruik van data kan leiden tot meer omzet, kostenreductie maar ook tot sneller en efficiënter produceren.

Techno Hub

In het programma Technohub Smart Metrology & Manufacturing bundelen verschillende toonaangevende regionale bedrijven en onderwijsinstelllingen en de Duurzaamheidsfabriek kennis op het gebied van big data, digitalisering, cobotisering en virtualisering.

Business Developer Smart Manufacturing

Jan Terlingen

06 3614 1590 jan.terlingen@innovationquarter.nl

Neem contact op met Jan Terlingen

Wil je meer weten over dit onderwerp laat dan je gegevens achter en je wordt teruggebeld.