Wat zijn Innovatie Roadmaps?


Smart Delta Drechtsteden, Economic Development Board, Deal Drecht Cities en InnovationQuarter ontwikkelen de komende jaren Innovatie Roadmaps. Dit programma is één van de projecten die steun heeft gekregen van de Regio Deal. Het doel is de innovatiekracht in de Drechtsteden vergroten door innovatieve projecten sneller naar de markt te brengen. Dit gebeurt op vijf thema’s: digital mainport, smart manufacturing, duurzaam varen, deltatechnologie en zorginnovatie. Met een business developer per thema wordt kennis gebundeld en wordt de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen aangegaan.

De vijf Innovatie Roadmaps zijn als het ware routekaarten naar 2030. Op deze routekaarten staan programma’s en projecten die leiden tot het doel: Binnen drie jaar hebben bedrijven in het gebied een leidende positie op het gebied van digitalisering, duurzaam varen, deltatechnologie, zorginnovatie en slimme productieprocessen. Toegepaste innovatie is daarbij het sleutelwoord. Het omzetten van technologie en kennis naar producten en diensten. Van kennis naar kunde. Een continu proces dat steeds weer tot iets nieuws leidt. Met als doel het versterken van de economische positie van de regio en de inwoners.

In 2030 staan we in een regio waarin het goed leven is, er voldoende banen zijn voor alle lagen van de bevolking en we bekend staan om de meest vooruitstrevende technologieregio van Nederland. Waar bedrijven en mensen samenwerken en elkaar steeds weer uitdagen voor weer een nieuwe stap.