Delta Technology


De zeespiegel stijgt als gevolg van emissies en opwarming van de aarde. Duurzaamheid is een thema dat steeds belangrijker wordt, in de wereld en in de Delta Technology sector. Om dit thema en andere grote uitdagingen aan te gaan is samenwerking noodzakelijk. Business Developer Delta Technology heeft in samenwerking met toonaangevende bedrijven uit de regio Drechtsteden – Gorinchem – Rotterdam het Open Innovatie Initiatief “ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub)” opgericht.

ZEDhub focust op het stimuleren en organiseren van samenwerking en innovatie op het gebied van emissieloos baggeroperaties. ZEDhub:

  • Creëert een duidelijke gezamenlijke missie, wat aan zet tot verandering.
  • Ontwikkelt een (triple helix) ecosysteem, met win-win voor alle partijen in de waardeketen
  • Heeft een transitie roadmap opgestelt en voert deze transitie gezamenlijk uit, waardoor (betrokken) partijen worden geïnspireerd en gestimuleert.
  • Werkt met partners gezamenlijk aan innovatie projecten en initiatieven

Roadmap ZEDhub 2030

Download de visualisatie van de Roadmap ZEDhub en bekijk de missie, visie en bijbehorende projecten.

Projecten

Studentenproject Mini Zero Emission Dredger

Vanuit ZEDhub en Career Boost, onderdeel van Hogeronderwijs Drechtsteden, is een omvangrijk studentenproject opgezet. Dit meerjarig project werkt stap voor stap toe naar een mini baggerschip met duurzame energiebron. Studenten van verschillende regionale onderwijs instellingen en opleidingsrichtingen werken hierin samen.

MIIP Hydrogen for Dredging

Een van de potentiële alternatieve energiebronnen voor baggeroperaties is waterstof. In dit samenwerkingsproject onderzochten TNO, TuDelft, Maritiem Kennis Centrum en regionale ZEDhub partners welke uitdagingen en veiligheidseisen hiervoor onderzocht moeten worden.

ZEDhub Vision on Future fuels

Binnen de maritieme energie transitie zijn verschillende alternatieve brandstoffen geïdentificeerd. Hoe goed deze brandstoffen geschikt zijn voor baggeroperaties is door ZEDhub geëvalueerd.

Aangesloten partners

Business Developer Delta Technology

Arjen de Jong

06 5280 3748 arjen@dealdrechtcities.nl

Neem contact op met Arjen de Jong

Wil je meer weten over dit onderwerp laat dan je gegevens achter en je wordt teruggebeld.