Zorginnovatie


De Business Developer Zorg Innovatie focust zich op een roadmap om te komen tot andere manieren van zorg. Dit draagt bij aan een beter gezondheidsniveau in de regio. Met alleen zorginnovatie en -technologie kom je er niet. De nieuwe zorgvormen en zorgmodellen moeten in de praktijk worden gebracht door bestaande en nieuwe generaties medisch personeel. Dit vraagt om een programma en een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, het regionaal onderwijs op alle niveaus, gemeenten en inwoners.

Daarom zet Zorginnovatie Drechtsteden “INNOW” in op het versterken van de verbinding tussen de verschillende sectoren – zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en (met en door) de inwoners voor toegepaste innovaties op gezondheid, zorg en welzijn. De zorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. INNOW gelooft dat je die uitdagingen alleen door samen te werken kan oppakken. Dus INNOW verbindt inwoners, zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. INNOW zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding met een focus op drie gebieden: (1) Langer, slimmer thuis, (2) Duurzaam blijven werken en (3) een goede leefstijl en fijne leefomgeving.

Vier pijlers
Om dit te bereiken bouwt de Business Developer aan een consortia in de volle breedte van deze sectoren. Met de focus op drie programmalijnen:

 1. Inspiratie, kennis en verbinding
  We zetten de innovaties uit de regio in het zonnetje, innoveren is een kunde, het is experimenteren, lef hebben en doorzetten en in onze regio kunnen we dat!
 1. Langer, slimmer thuis
  Jouw thuis, dat is de plek waar jij je veilig, comfortabel en zelfstandig voelt. Door het slimmer te organiseren kan je langer van je eigen thuis genieten. Slimmer vraagt luisteren naar wat nodig is, samen proberen, bedenken, maken en leren samenwerken met elkaar en (nieuwe) technologieën. Dit doen we nu zodat we langer slimmer – en fijn –  thuis zijn.
 1. Duurzaam werken
  De druk op zorg- en welzijnsprofessional is enorm en zal toenemen. Hoe kun je ervoor zorgen dat zij blijven werken in zorg & welzijn én hoe kun je nieuwe aanwas creëren (onderwijs).
 2. Leefstijl en leefomgeving
  Gezond leven begint bij een gezonde levensstijl en een fijne omgeving om te wonen en te werken. Binnen dit thema zoekt INNOW met haar partners en de regio naar oplossingen en samenwerkingen om dit te behalen.

Zorg Innovatie centrum
Doel: meer toegepaste innovatie voor gezondheid, zorg en welzijn binnen de Drechtsteden.

 

Roadmap Zorginnovatie

Download de visualisatie van de Roadmap Zorginnovatie en bekijk de missie, visie en bijbehorende projecten.

Innoveren in de zorg is hard nodig, maar kent ook vele uitdagingen. Want hoe kom je nu van een pilot tot echte implementatie? Samen met de Innovatiefabriek Drechtzorg organiseerde INNOW een Inspiratie Meet-up aan de hand van de Heupairbag. Aukje van Dijk (projectmanager bij Waardeburgh) nam ons mee waarom Waardeburgh de heupairbag gebruikt, hoe het is aangepakt, wat de ervaringen tot nu toe geweest zijn en welke uitdagingen komen kijken bij het opschalen van de Heupairbag.

Projecten

Leefstijl zorgloket Zuid Holland Zuid

Nog even geduld. Binnenkort meer informatie over dit project.

LivingLab wijk Sterrenburg ism CareerBoost

CareerBoost is bezig met het opzetten en ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvorm – livinglab/social hub – verankerend in de “wijk” waar studenten de gelegenheid krijgen om hun passie te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen in de lokale context en bijdragen aan de oplossingen van urgente/maatschappelijke vraagstukken.

Meten luchtkwaliteit door Gecon, Albert Schweitzer ziekenhuis en gemeente Dordrecht

Omdat luchtkwaliteit en gezondheid sterk met elkaar verbonden zijn, heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met Dordtse bedrijf Gecon een proef opgezet. In deze proef wordt in veertig huishoudens in Dordrecht de luchtkwaliteit gemeten, om zo informatie, uitleg en handelingsperspectief te bieden aan de bewoners.

Behoud van werk, van een eenvoudige vraag naar een waanzinnig relevant project!

Voor mensen met een chronische aandoening is het van groot belang om te kunnen blijven functioneren in de maatschappij. En daar hoort werk in grote mate ook bij. Dit is niet alleen van belang voor de werknemer zelf, maar ook voor de maatschappij en dan specifiek voor de arbeidsmarkt en de bedrijven waar deze mensen werken.

Technologische hulpmiddelen in de wijk ism gemeente Dordrecht, Da Vinci College en Thuisleefgroep

INNOW zet een experiment op samen met de Thuisleefgroep om te testen of we door inzet van het platform van de Thuisleefgroep, de regionale kennisdeling en de inzet van technologische zorginnovaties kunnen aanjagen en versnellen. In dit experiment testen we het platform vanuit verschillende vraagstukken.

Samenwerking Hello 24/7 en het Albert Schweitzer ziekenhuis

Dit innovatieproject richt zich op het valideren van de toepasbaarheid van het Hello 24/7 platform voor mantelzorgers in nazorgtrajecten van een ziekenhuis, door het uitvoeren van een pilot in het nazorgtraject met patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Aangesloten partners