Zorginnovatie


De Business Developer Zorg Innovatie focust zich op een roadmap om te komen tot andere manieren van zorg. Dit draagt bij aan een beter gezondheidsniveau in de regio. Met alleen zorginnovatie en -technologie kom je er niet. De nieuwe zorgvormen en zorgmodellen moeten in de praktijk worden gebracht door bestaande en nieuwe generaties medisch personeel. Dit vraagt om een programma en een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, het regionaal onderwijs op alle niveaus, gemeenten en inwoners.

Daarom zet Zorginnovatie Drechtsteden “INNOW” in op het versterken van de verbinding tussen de verschillende sectoren – zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en (met en door) de inwoners voor toegepaste innovaties op gezondheid, zorg en welzijn. Uitgangsprincipe is positieve gezondheid. Insteek is vanuit inspireren en het verkennen, verbinden van de sectoren op vraagstukken en komen tot programmatische samenwerking voor toegepaste innovatie voor gezondheid, zorg en welzijn.

Drie programmalijnen
Om dit te bereiken bouwt de Business Developer aan een consortia in de volle breedte van deze sectoren. Met de focus op drie programmalijnen:

  1. Gezonde regio
    Gezondheidsinnovatie in de wijk, interventies, projecten, netwerken in de Drechtsteden.
  1. Gepersonaliseerde netwerkzorg
    Zorginnovatie in/voor gepersonaliseerde netwerkzorg. Interventies, projecten, netwerken in de Drechtsteden.
  1. Leven lang ontwikkelen
    Digitale geletterdheid. Trainen van toekomstige en huidige zorg en welzijn professionals. Trainen van vrijwilligers, mantelzorger en (toekomstige) cliënten/patiënten.

Zorg Innovatie centrum
Doel: Verbinden  en verbeteren. Samenwerking  tussen netwerken, partners intern en extern in de regio faciliteren doorlopende leerlijnen, inbedden in curricula en actiegericht leeronderzoek op toegepaste zorginnovatie & positieve gezondheid.

 

Roadmap Zorginnovatie

Download de visualisatie van de Roadmap Zorginnovatie en bekijk de missie, visie en bijbehorende projecten.

Innoveren in de zorg is hard nodig, maar kent ook vele uitdagingen. Want hoe kom je nu van een pilot tot echte implementatie? Samen met de Innovatiefabriek Drechtzorg organiseerde INNOW een Inspiratie Meet-up aan de hand van de Heupairbag. Aukje van Dijk (projectmanager bij Waardeburgh) nam ons mee waarom Waardeburgh de heupairbag gebruikt, hoe het is aangepakt, wat de ervaringen tot nu toe geweest zijn en welke uitdagingen komen kijken bij het opschalen van de Heupairbag.

Projecten

Aangesloten partners