Wat is Regio Deal?


De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen. Inwoners kunnen rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, meer toepasbare innovatie en een upgrade voor de rivieroevers. Hiervoor gaan bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen in de regio nauw samenwerken. Dit staat in de Regio Deal die de Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland met het Rijk hebben ondertekend.

De totale investering komt neer op minimaal 45 miljoen. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt dat bedrag met 22,5 miljoen euro. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij.

Dynamische oevers

Het thema ‘dynamische oevers’ (11,8 miljoen) gaat over beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen en zo ruimte te creëren voor woningbouw en voorzieningen. Die moet uitnodigen om naar die plek te komen en de rivier te beleven. Voorbeelden zijn het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, het Nedstaalterrein in Alblasserdam, de IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam en het Veerplein in Zwijndrecht.

 

Toepasbare innovatie

Het thema ‘stimuleren van toepasbare innovatie’ (4,5 miljoen) richt zich op het bedrijfsleven. De toekomst vraagt om innovatieve toepassingen die zorgen voor een gezondere leefomgeving. Bedrijven en onderwijs gaan daarom met Innovatie Roadmaps aan de slag op vijf thema’s: Digital Mainport, Delta Technology, Zorg Innovatie, Smart Manufacturing en Duurzaam Varen.

 

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Het derde thema richt zich op ‘het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs’ (6,2 miljoen euro). Dit gaat bijvoorbeeld naar de Dordrecht Academy. Met dit project komt er hoger onderwijs in de regio. In Gorinchem gaat de subsidie naar een Innovatie- en afstudeercentrum. Ook wordt ingezet op mensen helpen met langdurige afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Omslag in vijf jaar

De aanpak moet ervoor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen. En het leefklimaat wordt versterkt. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren.

 

Meer informatie over de invulling van de specifieke projecten is te lezen op deze website.

Bron: Economic Development Board