FlowCenter geeft Smart Maintenance 4.0 demonstratie

Op dinsdag vond een geslaagde demonstratie Smart Maintenance 4.0 plaats in de Duurzaamheidsfabriek. Met het toenemend tekort aan technici is de inzet van bijvoorbeeld tablets en slimme brillen een oplossing voor nu. In het platform smart maintenance 4.0 wordt er ook gekeken hoe beter uitlezen van data en de toepassing van kunstmatige intelligentie hier een rol in kunnen gaan spelen.

Meer informatie?

Meer weten? Neem contact op met Bram van den Boom van TechBinder (bram@techbinder.nl), Huub Kleinrouweler van het Flow Center (hk@flowcenter.nl) of Max Remerie van Digital Mainport (max@dealdrechtsteden.nl). Het initiatief wordt ondersteund door de innovatie roadmap Digital Mainport Drechtsteden.

Laatste nieuws

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door…