Duurzaam Varen in B2B krant: ‘Verduurzaming binnenvaart ook goed voor onderwijs en werkgelegenheid’

Volgens Pieter Boersma, Business Developer Duurzaam Varen moet de binnenvaart verduurzamen. Als we kunnen opschalen naar Nederland en daarna Europa, liggen hier veel werkgelegenheidskansen voor de regio. Niet alleen in de varende sectoren, maar ook in de maak- en service industrie.’

Ambitie 2030

Pieter Boersma: ‘De ambitie vanuit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is om in 2030, 150 schepen van de Nederlandse vloot van de 5000 schepen volledig emissievrij te laten varen. We moeten alle kennis en kunde benutten. Daarvoor moeten we wel de krachten bundelen.’

Hogeschool Rotterdam

‘Het is ook inspirerend dat er net drie studenten van de Hogeschool Rotterdam uit verschillende disciplines – commerciële economie, werktuigbouw en bedrijfseconomie – op één gezamenlijke afstudeeropdracht met echte businesscases zijn gestart op het concept van de Refit Alliantie Binnenvaart. Zo’n samenwerking met het onderwijs is echt uniek en het enthousiasme spat er vanaf. Zo versterken we nu al vanuit het onderwijs de uitvoeringskant.’

Laatste nieuws

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door…