Duurzaam Varen in B2B krant: ‘Verduurzaming binnenvaart ook goed voor onderwijs en werkgelegenheid’

Volgens Pieter Boersma, Business Developer Duurzaam Varen moet de binnenvaart verduurzamen. Als we kunnen opschalen naar Nederland en daarna Europa, liggen hier veel werkgelegenheidskansen voor de regio. Niet alleen in de varende sectoren, maar ook in de maak- en service industrie.’

Ambitie 2030

Pieter Boersma: ‘De ambitie vanuit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is om in 2030, 150 schepen van de Nederlandse vloot van de 5000 schepen volledig emissievrij te laten varen. We moeten alle kennis en kunde benutten. Daarvoor moeten we wel de krachten bundelen.’

Hogeschool Rotterdam

‘Het is ook inspirerend dat er net drie studenten van de Hogeschool Rotterdam uit verschillende disciplines – commerciële economie, werktuigbouw en bedrijfseconomie – op één gezamenlijke afstudeeropdracht met echte businesscases zijn gestart op het concept van de Refit Alliantie Binnenvaart. Zo’n samenwerking met het onderwijs is echt uniek en het enthousiasme spat er vanaf. Zo versterken we nu al vanuit het onderwijs de uitvoeringskant.’

Laatste nieuws

Smart Maintenance 4.0 ziet het licht bij ZIE 2023

Hoe onderhoudt u straks uw fabriek, schip of gebouw? Digital Mainport Lab, TechBinder en Flow Center of Excellence demonstreerden hun…

ZEDhub en Schone Lucht Akkoord bijeen over emissieloos baggeren

Schone Lucht Akkoord, Vereniging van Waterbouwers en ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) organiseren op 23 maart een bijeenkomst over emissieloos…

De roadmap Zorginnovatie staat in de februari editie van de B2B krant

Liesbeth Leurs, business developer zorginnovatie: ‘Met INNOW, Zorginnovatie Drechtsteden, willen we de bestaande (zorg)aanpak anders neerzetten’. Leurs spreekt over grote…