Leefstijl en leefomgeving

LivingLab wijk Sterrenburg ism CareerBoost


CareerBoost is bezig met het opzetten en ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvorm – livinglab/social hub – verankerend in de “wijk” waar studenten de gelegenheid krijgen om hun passie te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen in de lokale context en bijdragen aan de oplossingen van urgente/maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om het ontwikkelen van een leer omgeving die een praktische verbinding maakt tussen overheden, maatschappelijke partijen (zorg, welzijn en overige), bewoners en het onderwijs.

De drijfveer en het grotere doel is: jong talent enthousiast maken voor de regio. Zodat zij hier gaan (of blijven) wonen, werken, recreëren en zich blijven ontwikkelen. Een ander doel is ook om lokale bedrijven en publieke instellingen vooruithelpen in het oplossen van urgente vraagstukken. Zoals het vraagstuk “hoe pakken we de uitdagingen van gezondheid, zorg en welzijn aan en passen we (zorg)innovaties toe door en met inwoners”.

Daartoe ontwikkelt Career Boost (onderdeel van Hoger Onderwijs Drechtsteden) meerjarige innovatietrajecten met lokale partners voor studenten in het mbo en hbo, zoals bijvoorbeeld in de Wijk Sterrenburg en bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Careerboost wil deze aanpak verder verrijken en verbreden met het opzetten van een ‘Living Lab Drechtsteden’. Beoogd resultaat is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst van dit nieuwe living lab/social hub door minimaal een overheid, MBO en HBO instelling en maatschappelijke partij, gedragen door de inwoners van de betreffende wijk waar gestart wordt.

Partners

Business Developer Zorg Innovatie

Liesbeth Leurs

06 8287 0610 liesbeth.leurs@innovationquarter.nl

Neem contact op met Liesbeth Leurs

Wil je meer weten over dit onderwerp laat dan je gegevens achter en je wordt teruggebeld.