ZEDhub en Schone Lucht Akkoord bijeen over emissieloos baggeren

Schone Lucht Akkoord, Vereniging van Waterbouwers en ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) organiseren op 23 maart een bijeenkomst over emissieloos baggeren. Tijdens dit evenement in de Duurzaamheidsfabriek worden uitdagingen, kansen en oplossingen besproken. Hoe kunnen we via aanbestedingen de transitie naar emissieloos baggeren versnellen?

De bijeenkomst heeft als doel om inzicht te verschaffen in de omvang van emissies en de mogelijke milieu- en gezondheidsvoordelen van emissieloos baggeren. Er zal ook aandacht worden besteed aan de technische uitdagingen en mogelijkheden om emissieloos te baggeren in verschillende wateren. Daarnaast wordt er gekeken naar de kansen en uitdagingen die dit biedt voor bedrijven en aanbestedende overheden. De focus zal liggen op de rol van gemeenten, provincies en waterschappen.

Laatste nieuws

Smart Maintenance 4.0 ziet het licht bij ZIE 2023

Hoe onderhoudt u straks uw fabriek, schip of gebouw? Digital Mainport Lab, TechBinder en Flow Center of Excellence demonstreerden hun…

Duurzaam Varen in B2B krant: ‘Verduurzaming binnenvaart ook goed voor onderwijs en werkgelegenheid’

Volgens Pieter Boersma, Business Developer Duurzaam Varen moet de binnenvaart verduurzamen. Als we kunnen opschalen naar Nederland en daarna Europa,…

De roadmap Zorginnovatie staat in de februari editie van de B2B krant

Liesbeth Leurs, business developer zorginnovatie: ‘Met INNOW, Zorginnovatie Drechtsteden, willen we de bestaande (zorg)aanpak anders neerzetten’. Leurs spreekt over grote…