Digital Mainport Lab open!


Het Digital Mainport Lab is geopend in de Duurzaamheidsfabriek op 16 november. Het Digital Mainport Lab is een direct resultaat van de ‘innovatie roadmap’ Digital Mainport Drechtsteden. De opening was een feestelijke bedoeling in al een erg bijzondere week, namelijk de week van ‘Spotlights On’. In deze week is de aandacht gericht op onze mooie Drechtsteden regio. 

Bij de opening waren veel mensen aanwezig, alleen niet fysiek. De opening vond namelijk digitaal plaats, hiervoor is bewust gekozen omdat het Digital Mainport Lab de plek is waar door middel van digitalisering impact wordt gecreëerd op een economisch en maatschappelijk vlak. 

Wel fysiek aanwezigen waren de gastheren. Zo was Maarten Burggraaf, de wethouder van de gemeente Dordrecht, aanwezig om aandacht te geven aan de regiodeal met de verschillende innovatie roadmaps waaronder ook Digital Mainport Drechtsteden valt. Ook was Joost Weeda aanwezig, dit is de adjunct-directeur van Deal Drechtcities en secretaris van de EDB. Hij was aanwezig om aandacht te geven aan de functies en de toegevoegde waarde van het Digital Mainport Lab voor de regio. Tenslotte was Daan Wortel aanwezig namens de Duurzaamheidsfabriek. Daan Wortel heeft samen met Max Remerie, de business developer van Digital Mainport, een intentieverklaring getekend. In deze intentieverklaring is er afgesproken om samen met het Digital Mainport Lab opleidingen op te zetten en te experimenteren in de Duurzaamheidsfabriek. 

De opening is feestelijk afgesloten door Maarten en Joost met het doorknippen van kabels. Na het doorknippen van de kabels konden de glazen champagne geheven worden om zo over te gaan op draadloos, digitaal en 5G Lab!

Meer informatie? Wil jij ook experimenteren of innoveren met slimme sensoren en 5G? Meld je bij Max Remerie Max@dealdrechtcities.nl of bel op 0621203587.

Laatste nieuws

De roadmap Zorginnovatie staat in de februari editie van de B2B krant

Liesbeth Leurs, business developer zorginnovatie: ‘Met INNOW, Zorginnovatie Drechtsteden, willen we de bestaande (zorg)aanpak anders neerzetten’. Leurs spreekt over grote…

De roadmap Delta Technology staat in de januari editie van de B2B krant

Arjen de Jong, Business Developer Delta Technology: “Ons doel en dat van de grootste vier spelers, Boskalis, Damen, Royal IHC…

Groeiende ZEDhub stelt 2030 als doel voor emissievrij baggeren

Van Oord, Boskalis, IHC en Damen hebben met Deal Drecht Cities en Dordrecht Academy het project Zero Emission Dredging (ZEDhub)…