De ZEDhub groeit door

Een jaar geleden werd ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) gelanceerd. In dit jaar hebben we al meerdere grote milestones kunnen realiseren. Verschillende projecten zijn opgestart en uitgevoerd, significante financiering verkregen voor technologische innovatie, samenwerking met gehele waardeketen en met kennis- en opleidingsinstellingen opgezet. In deze triple helix werken we aan nieuwe technologieën, wet- en regelgeving en financiële modellen om de transitie naar emissieloos baggeren mogelijk te maken.

Roadmap projecten

Op basis van de ZEDhub roadmap zijn projecten in uitvoering waarbij methanol motoren worden ontwikkeld en systeem integratie van verschillende energiedragers mogelijk wordt gemaakt. Ook worden met Rijkswaterstaat, Ministeries, Vereniging van Waterbouwers en andere stakeholders nieuwe beleidskaders ontwikkeld. Meer hierover is te lezen in dit artikel.

ZEDhub community

Port of Rotterdam heeft zich als eerste Community Member van ZEDhub verbonden. Hiermee versterken we de impact met een belangrijke stakeholder voor de Nederlandse baggersector en zorgen we voor verticale samenwerking binnen de waardeketen. Met verschillende partijen vorderen gesprekken om toegevoegde waarde van toetreding tot ZEDhub community te verkennen. Nu is de kans om je aan te sluiten bij. ZEDhub vormt zich tot dé community op gebied van zero emission dredging. Organisaties uit de Drechtsteden en daarbuiten die toegevoegde waarde kunnen leveren in de transitie naar emissieloos baggeren kunnen zich aansluiten.

ZEDhub studenten project

In februari heeft ZEDhub een studentenproject opgestart in samenwerking met Dordrecht Academy. De eerste groep studenten heeft zich gericht op het onderzoeken van criteria en haalbaarheid van een kleine zero emission dredger. De studenten hebben een sterke basis gelegd voor dit meerjarig project. Vanaf september is een nieuw team gestart, zodat de business case verder onderzocht kan worden. Dit levert waardevolle resultaten op voor de bagger bedrijven, biedt studenten de kans om kennis te maken met de sector en zorgt voor versterking van het regionale toekomstige talent.

Voor vragen over ZEDhub, neem contact op met Arjen de Jong, arjen@dealdrechtcities.nl

Laatste nieuws

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door…