De ZEDhub groeit door

Roadmap projecten

Op basis van de ZEDhub roadmap zijn projecten in uitvoering waarbij methanol motoren worden ontwikkeld en systeem integratie van verschillende energiedragers mogelijk wordt gemaakt. Ook worden met Rijkswaterstaat, Ministeries, Vereniging van Waterbouwers en andere stakeholders nieuwe beleidskaders ontwikkeld. Meer hierover is te lezen in dit artikel.

ZEDhub community

Port of Rotterdam heeft zich als eerste Community Member van ZEDhub verbonden. Hiermee versterken we de impact met een belangrijke stakeholder voor de Nederlandse baggersector en zorgen we voor verticale samenwerking binnen de waardeketen. Met verschillende partijen vorderen gesprekken om toegevoegde waarde van toetreding tot ZEDhub community te verkennen. Nu is de kans om je aan te sluiten bij. ZEDhub vormt zich tot dé community op gebied van zero emission dredging. Organisaties uit de Drechtsteden en daarbuiten die toegevoegde waarde kunnen leveren in de transitie naar emissieloos baggeren kunnen zich aansluiten.

ZEDhub studenten project

In februari heeft ZEDhub een studentenproject opgestart in samenwerking met Dordrecht Academy. De eerste groep studenten heeft zich gericht op het onderzoeken van criteria en haalbaarheid van een kleine zero emission dredger. De studenten hebben een sterke basis gelegd voor dit meerjarig project. Vanaf september is een nieuw team gestart, zodat de business case verder onderzocht kan worden. Dit levert waardevolle resultaten op voor de bagger bedrijven, biedt studenten de kans om kennis te maken met de sector en zorgt voor versterking van het regionale toekomstige talent.

Voor vragen over ZEDhub, neem contact op met Arjen de Jong, arjen@dealdrechtcities.nl

Laatste nieuws

De roadmap Zorginnovatie staat in de februari editie van de B2B krant

Liesbeth Leurs, business developer zorginnovatie: ‘Met INNOW, Zorginnovatie Drechtsteden, willen we de bestaande (zorg)aanpak anders neerzetten’. Leurs spreekt over grote…

De roadmap Delta Technology staat in de januari editie van de B2B krant

Arjen de Jong, Business Developer Delta Technology: “Ons doel en dat van de grootste vier spelers, Boskalis, Damen, Royal IHC…

Groeiende ZEDhub stelt 2030 als doel voor emissievrij baggeren

Van Oord, Boskalis, IHC en Damen hebben met Deal Drecht Cities en Dordrecht Academy het project Zero Emission Dredging (ZEDhub)…