Digital Mainport Lab open!


Het Digital Mainport Lab is geopend in de Duurzaamheidsfabriek op 16 november. Het Digital Mainport Lab is een direct resultaat van de ‘innovatie roadmap’ Digital Mainport Drechtsteden. De opening was een feestelijke bedoeling in al een erg bijzondere week, namelijk de week van ‘Spotlights On’. In deze week is de aandacht gericht op onze mooie Drechtsteden regio. 

Bij de opening waren veel mensen aanwezig, alleen niet fysiek. De opening vond namelijk digitaal plaats, hiervoor is bewust gekozen omdat het Digital Mainport Lab de plek is waar door middel van digitalisering impact wordt gecreëerd op een economisch en maatschappelijk vlak. 

Wel fysiek aanwezigen waren de gastheren. Zo was Maarten Burggraaf, de wethouder van de gemeente Dordrecht, aanwezig om aandacht te geven aan de regiodeal met de verschillende innovatie roadmaps waaronder ook Digital Mainport Drechtsteden valt. Ook was Joost Weeda aanwezig, dit is de adjunct-directeur van Deal Drechtcities en secretaris van de EDB. Hij was aanwezig om aandacht te geven aan de functies en de toegevoegde waarde van het Digital Mainport Lab voor de regio. Tenslotte was Daan Wortel aanwezig namens de Duurzaamheidsfabriek. Daan Wortel heeft samen met Max Remerie, de business developer van Digital Mainport, een intentieverklaring getekend. In deze intentieverklaring is er afgesproken om samen met het Digital Mainport Lab opleidingen op te zetten en te experimenteren in de Duurzaamheidsfabriek. 

De opening is feestelijk afgesloten door Maarten en Joost met het doorknippen van kabels. Na het doorknippen van de kabels konden de glazen champagne geheven worden om zo over te gaan op draadloos, digitaal en 5G Lab!

Meer informatie? Wil jij ook experimenteren of innoveren met slimme sensoren en 5G? Meld je bij Max Remerie Max@dealdrechtcities.nl of bel op 0621203587.


Corona heeft de horeca industrie hard getroffen. Ondersteuning en herstel van de horeca industrie is van groot belang voor de economie, de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Innovaties, data en samenwerking zijn nodig om de stad slimmer te maken. Vanuit het smart city innovatie fonds wordt Nocto ondersteund om het platform uit te rollen in Dordrecht en om nieuwe innovaties te testen.

In de Nocto app vind je straks een overzicht evenementen en hotspots. Zo hoef jij als consument nooit meer iets te missen. Er worden foto’s en video’s met elkaar gedeeld, waarvoor je wordt beloond met digitale tokens. Met deze tokens kan je leuke acties verkrijgen in horecalocaties en op evenementen.

Het platform Nocto biedt horecalocaties, maar ook evenementen organisaties en leveranciers een marketing & data tool. De digitale en datagestuurde infrastructuur verhoogt de efficiëntie, zichtbaarheid en het vermogen van de locaties om gast relaties te creëren en te versterken. Dit doen zij nu aan de hand van data dat “voor het oprapen” ligt en die tot nu toe ongebruikt is gebleven. Waar ondernemers moeite hebben om via de huidige sociale media kanalen te promoten, maken wij het gemakkelijk en voor iedereen. Ook lokale bedrijven genieten van voordelen. Zij kunnen namelijk zichtbaar worden in het Rad van Fortuin in de app.

Op deze manier werken verschillende stakeholders samen, wordt efficiënte marketing gestimuleerd en ontstaat er een win-win-win situatie. Het verzamelen en inzetten van data is daarnaast iets dat goed aansluit bij de smart-city Dordrecht, omdat het op een innovatieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad. Met een klein bedrag heeft het concept impact op een grote groep.

“Door de samenwerking met de gemeente gaan we als collectief aan de slag om de stad te ondersteunen”- Mark Brouwers (mede-oprichter). Voor het uitvoeren van het project is ondersteuning nodig. Deze subsidie zorgt ervoor dat alle horecalocaties in Dordrecht gratis gebruik kunnen maken van deze tool. Ook wordt het budget gespendeerd om de tool te verbeteren en de doelgroep to informeren over het platform.


Op woensdag 16 november a.s. om 18:00 vindt de digitale opening van het ‘Digital Mainport Lab’ plaats op de 2de verdieping van de Duurzaamheidsfabriek. Niet voor niets vindt dit plaats tijdens ‘Spotlights On’, een evenement waar gedurende de hele week de aandacht gericht is op onze mooie Drechtsteden regio. Tijdens het evenement is er ook aandacht voor de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er een intentie getekend tussen het Da Vinci College en Digital Mainport Lab om samen te werken in toegepast onderwijs rondom digitalisering.

Het ‘Digital Mainport Lab’ is een direct resultaat van de ‘innovatie roadmap’ Digital Mainport Drechtsteden, een programma dat maatschappelijke en economische impact nastreeft door toegepaste innovatie en slimme samenwerking in onze eigen regio en met b.v andere ‘fieldlabs’ in de provincie en erbuiten.

De opening zal, in lijn met de naam, digitaal plaatsvinden. Het programma start om 18:00 en zal 15 minuten duren. Stuur een mailtje naar max@dealdrechtcities.nl om je aan te melden voor de opening, dan ontvang je een uitnodiging voor ms teams.

Na de opening vindt om 18:15 uur een evenement van Smart Delta Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek plaats: ‘Leren, werken en innoveren in de regio Drechtsteden’, met als thema de energietransitie. Een gastspreker zet zijn spotlights op dit actuele thema met aansluitend een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek. U kunt zich voor dit evenement apart aanmelden via de link: https://smartdeltadrechtsteden.typeform.com/leren

Graag vernemen we of u digitaal aanwezig bent, u hoeft daarvoor alleen deze uitnodiging te accepteren. We kijken ernaar uit u te zien!

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op innovatie roadmaps


In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden…

Actueel

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open

Op 6 september was de online infosessie over CrossRoads Vlaanderen-Nederland. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg…

Capaciteit benutten met Shared Assets Platform

Ieder maakbedrijf heeft wel machines staan die soms even niet draaien. De efficiëntie van hun machines is te vergroten, door…

FlowCenter geeft Smart Maintenance 4.0 demonstratie

Op dinsdag vond een geslaagde demonstratie Smart Maintenance 4.0 plaats in de Duurzaamheidsfabriek. Met het toenemend tekort aan technici is…

Geslaagde testvlucht drones voor medisch vervoer ASZ

Drie dagen lang werd er een tijdelijke droneverbinding gecreëerd tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en het centrale ziekenhuismagazijn in Dordrecht….

Tekort aan personeel vraagt om inzet slimme middelen

De bedrijven kwamen bijeen in de Duurzaamheidsfabriek onder leiding van Max Remerie, business developer Digital Mainport. Ze houden zich al…

Samen sneller impact maken met CrossRoads

Business Developer Liesbeth Leurs is het aanspreekpunt van Zuid-Holland voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland 2023-2027

Eerste werksessie Refit Alliantie afgerond

Een eerste energieke groep stakeholders van de ‘Refit Alliantie Verduurzaming Binnenvaart’ heeft een ‘community of practice’ sessie gehouden. De Refit Alliantie is een van de initiatieven van de roadmap Duurzaam Varen van de Regio Deal. Met dit initiatief werken we samen met de binnenvaartsector aan grootschalige en betaalbare verduurzaming.  

Smart Maintenance 4.0 ziet het licht bij ZIE 2023

Hoe onderhoudt u straks uw fabriek, schip of gebouw? Digital Mainport Lab, TechBinder en Flow Center of Excellence demonstreerden hun…

ZEDhub en Schone Lucht Akkoord bijeen over emissieloos baggeren

Schone Lucht Akkoord, Vereniging van Waterbouwers en ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) organiseren op 23 maart een bijeenkomst over emissieloos…

Duurzaam Varen in B2B krant: ‘Verduurzaming binnenvaart ook goed voor onderwijs en werkgelegenheid’

Volgens Pieter Boersma, Business Developer Duurzaam Varen moet de binnenvaart verduurzamen. Als we kunnen opschalen naar Nederland en daarna Europa,…

De roadmap Zorginnovatie staat in de februari editie van de B2B krant

Liesbeth Leurs, business developer zorginnovatie: ‘Met INNOW, Zorginnovatie Drechtsteden, willen we de bestaande (zorg)aanpak anders neerzetten’. Leurs spreekt over grote…

De roadmap Delta Technology staat in de januari editie van de B2B krant

Arjen de Jong, Business Developer Delta Technology: “Ons doel en dat van de grootste vier spelers, Boskalis, Damen, Royal IHC…

Groeiende ZEDhub stelt 2030 als doel voor emissievrij baggeren

Van Oord, Boskalis, IHC en Damen hebben met Deal Drecht Cities en Dordrecht Academy het project Zero Emission Dredging (ZEDhub)…

Avans-studenten gaan voor partnerschap Digital Mainport Lab

Op 10 januari 2023 presenteerden studenten van Hogeschool Avans de resultaten van hun onderzoek naar partnerschappen voor Digital Mainport Lab….

Experimenten 5G-Innovatie in de Duurzaamheidsfabriek

Max Remerie vertelt: ‘We gaan Smart Campus Leerpark slimmer maken. Met het glasvezelnetwerk en het 5G-netwerk in de Duurzaamheidsfabriek gaan…

Digital Mainport Lab open!

Het Digital Mainport Lab is geopend in de Duurzaamheidsfabriek op 16 november. Het Digital Mainport Lab is een direct resultaat…

Gemeente Dordrecht helpt de horeca en maakt Dordt levendiger via social media platform Nocto

Corona heeft de horeca industrie hard getroffen. Ondersteuning en herstel van de horeca industrie is van groot belang voor de…

16-11-2022

Digitale opening van het Digital Mainport Lab

Op woensdag 16 november a.s. om 18:00 vindt de digitale opening van het ‘Digital Mainport Lab’ plaats op de 2de…

De ZEDhub groeit door

Een jaar geleden werd ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) gelanceerd. In dit jaar hebben we al meerdere grote milestones kunnen…

De ZEDhub groeit door

Roadmap projecten Op basis van de ZEDhub roadmap zijn projecten in uitvoering waarbij methanol motoren worden ontwikkeld en systeem integratie…

Van de Grijp: Inspirator op het gebied van Robotisering en Digitalisering

Automatisering van processen en de inzet van robots in de maakindustrie zijn cruciaal. Zowel in de strijd tegen personeelstekorten als…

Proeftuin Lasrobotisering: Robotlassen voor Lage Aantallen & Enkelstuks

Het i_Lab en de Duurzaamheidsfabriek werken samen met een groep regionale maakbedrijven aan het succesvol implementeren van lasrobotisering voor lagere…

30-06-2022

30 juni – Dare2Cross Let’s Tech Care

Donderdagmiddag 30 juni gaan we aan de slag met de volgende drie challenges: Inzicht in persoonlijke wensen voor (verpleeghuis)opname, Onnodige herstart van behandelingen voorkomen, Vitale medewerkers door minder belastende en/of repeterende zorgtaken.

29-06-2022

29 juni – Smart Industry Jaarevent in Nieuwegein

Hét event waar ondernemers uit de maakindustrie concrete handvatten krijgen om zelf de volgende stap naar digitalisering te zetten.

Kom erachter hoe ook jij slimmer kan produceren en beter kan inspelen op veranderingen in de toekomst. Tijdens diverse presentaties en workshops leer jij hoe andere maakbedrijven hun fabriek, personeel en processen succesvol hebben gedigitaliseerd en hoe jij dit kan inzetten voor jouw bedrijf.

Sluit u aan bij het 5G IoT Fieldlab

5G komt eraan en dat biedt kansen aan allerlei ondernemingen. Maar wat kan er nu precies mee?

In de Duurzaamheidsfabriek komt het 5G IoT Fieldab. Dit wordt dé plek waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen leren, experimenteren, denken en doen met 5G. Zo kunnen zij gezamenlijk een economische en maatschappelijke impact bewerkstelligen. Ook u kunt zich hierbij aansluiten.

ZEDhub studententeam presenteert Project Plan

Op 31 maart heeft het studententeam van ZEDhub (Zero Emission Dredging Hub) het Project Plan gepresenteerd aan de belangrijkste stakeholders.

Ondernemers vragen om concrete innovatieprojecten

Op woensdag 30 maart hebben de business developers van Smart Delta Drechtsteden hun plannen gepresenteerd bij de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Hier komen alle ondernemersverenigingen in de regio samen.

Studenten ontwikkelen Zero Emission Dredger

Het studentenproject van ZEDhub (Zero Emission Dredging hub) gaat van start. Een team van studenten richt zich op de ontwikkeling van een klein baggerschip met duurzame energiebron. In dit uitdagende project maken studenten niet alleen kennis met de ontwikkeling van een business case, maar ook met stakeholder analyse. Daarnaast ontwikkelen ze een concept inclusief de keuze voor de juiste energiebron.